Üyelik Başvuru Şartları

ÜYELİK BAŞVURUSUNDA ARANACAK ÖZELLİKLER

1-5253 Sayılı Dernekler Kanunu şartlarına uymak.
2-Herhangi bir sebeple zimmet, irtikap, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olanlar üyeliğe kabul edilmezler. Üyelik esnasında bu suçlardan hüküm giymeleri halinde üyelikleri yönetim kurulu kararı ile otomatikman düşürülür.
3-Çorlu'da 5 yıldan (beş) fazla ikamet etmiş olmak.
4-Çorlu'da görev yapan ve Çorlu'ya yerleşmiş bulunan üst düzey kamu görevlileri (Kaymakam,Belediye Bşk, Em.Müdürü,Kor.Kuv.Bşk.gibi) aşağıdaki şartlara bakılmaksızın yönetim kurulunun yapacağı değerlendirme neticesinde üyeliğe kabul edilebilirler.
5-Üye sayısı 450 kişi ile dondurulmuş olup; herhangi bir sebeple boşalmış bulunan üye kontenjanına kabul edilecek üyeler,müteakip maddelerdeki puanlama esaslarına göre sıralanır ve en yüksek puanlıdan itibaren üye kayıtları yapılır.
6-Üye kabulü öncelik sırasını belirleyen puanlar:

A-İKAMET

1 - Çorlu'da 5 yıl İkamet etmiş olmak    : 1 Puan
2 - Çorlu'da 5-10 yıl İkamet etmiş olmak : 2 Puan
3 - Çorlu'da 10-15 yıl İkamet etmiş olmak : 4 Puan
4 - Çorlu'da 15-20 yıl İkamet etmiş olmak : 6 Puan
5 - Çorlu'da 20-25 yıl İkamet etmiş olmak : 10 puan

B-TAHSİL
1-İlk öğretim mezunu          : 2 puan
2-Orta öğretim mezunu       : 4 puan
3-Yüksekokul mezunu         : 6 puan
4-Yüksek lisans                   : 8 puan

C-SİGARA İÇMEK:
Sigara içmeyen : 10 puan

D-ÇORLU NÜFUS KÜTÜĞÜNE KAYITLI OLMAK :20 PUAN

7-Her ayın sonunda üyelik müracaatları puan durumuna göre tasnif edilir.Kontenjan müsait ise geçici üye kaydı yapılır. Puanlama; müracaat etmiş bulunan üye adaylarına bildirilir.
8-Üyeliğe hak kazanmış olan şahıs 6 (Altı) aylık bir deneme süresi sonucunda asil üye olarak kaydedilir. Bu altı aylık zaman zarfında üye adayı;idare tarafından her yönden takip edilir ve herhangi bir olumsuz hareketi neticesinde üyeliği kesinleşmez.
9-Üye adayı geçici üyeliği esnasında aylık aidatlarını öder.

Organizasyonlarınız İçin

Adresimiz

Muhittin Mah. Cumhuriyet Meydanı
Belediye Sarayı Kat:5 59860
Çorlu / TEKİRDAĞ

Telefon:
(282) 654 33 31

Konumumuz


Şunu daha büyük bir haritada görüntüle: Çorlu Şehir Kulübü Derneği