Disiplin Kurulu Yönergesi

ÇORLU ŞEHİR KULÜBÜ DERNEĞİ

DİSİPLİN KURULU YÖNERGESİ

AMAÇ:


Çorlu Şehir Kulübü Derneği Tüzüğünde  belirtilen  amaçlar  doğrultu-
sunda bir araya gelmiş olan üyelerin ve lokal içersinde görevli hizmetlilerin bir-birleri ile olan münasebetlerinde saygılı,modern,hukuka,ana tüzüğe ve dernek-ler kanununa uyumlu bir ortam sağlamak.

KAPSAM:

Bu yönerge Çorlu Şehir Kulübü Derneği üyelerini , üye  yanında gelip lokalden faydalanan misafirleri ve lokal içinde çalışan hizmetlileri kapsar.

TEŞKİLİ:

1- Disiplin kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.
2- Genel Kurulca seçilirler.
3- Seçilen personel kendi aralarında açık oyla bir  başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçerler.

GÖREVLERİ:

1- Kurul enaz ayda bir defa toplanıp aldığı kararları karar defterine yazarak imza altına almak.
2- Dernek lokalinde üyelerin rahat edebilmesi maksadıyla,yönetim kuruluna, disiplini sağlayıcı tedbirler konusunda önerilerde bulunmak.
3- Üyelerin birbirleri ile olan münasebetlerini, lokalde çalışan hizmetliler ile üyeler arasındaki münasebetlerin ahenk içinde ve disiplinli olarak yürümesi için; "LOKAL İÇİNDE HAREKET TARZLARI TALİMATI"nı hazırlayıp Yönetim Kurulunun onayını müteakip üyelere ve çalışanlara tebliğ etmek.

4- Bu talimatı değişen şartlara göre zamanı geldiğinde güncelleştirmek.
5- Yapılan bu talimata üyelerin ve çalışanların uymalarını  sağlamak , takip etmek ve gerekirse cezai tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak.
6- Derneğe üye olmak için başvuran kişiler hakkında araştırma yapıp, Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

CEZALAR:

1- UYARI: En az ceza olup,üyenin söz ve eylemi bir daha yapmaması için dikkatinin  çekilmesidir.Uyarı cezası yazılı olarak verilir ve üye siciline işlenmez.
2- KINAMA: Üyenin söz ve eyleminin kötü bir şey olduğunu ve daha önce bu konuda uyarılmış olmasına rağmen eyleminin devam etmesi  halinde, kendisinin ayıplandığının yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama  cezası  üyenin kendisine tebliğ edilip siciline işlenir.
3-GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA: Üyenin  söz ve eyleminin ağır olması nedeniyle veye daha önce KINAMA cezası  ile cezalandırıldığı halde, eyleminin devam etmesi halinde;bir haftadan az ve bir yıldan çok olmamak kaydıyla üyelik hak ve olanaklarından geçici olarak yararlanmasının engellenmesidir.Bu  durumda üyenin dernek lokaline girişi engellenir. Bu ceza dernek ilan tahtasına asılır ve üyenin siciline işlenir.
4- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA( KESİN İHRAÇ): Üyenin söz ve eyleminin önceki cezalara rağmen devam etmesi veya çok  ağır olması halinde ya da ana tüzüğün 4.cü maddesinin 8.nci paragrafında  belirtilen  eylemlere uyanların dernekteki üyelik kaydının silinmesidir. Verilen  ceza ilan  tahtasına asılır ve üyenin siciline işlenir.

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ:

1- Bu yönerge Çorlu Şehir Kulübü Derneği yönetim kurulunun onayını müteakip yürürlüğe girer.
2-Bu yönergenin eki olan "LOKAL İÇİNDE HAREKET TALİMATI" üyelere tebliğ edilir.

Organizasyonlarınız İçin

Adresimiz

Muhittin Mah. Cumhuriyet Meydanı
Belediye Sarayı Kat:5 59860
Çorlu / TEKİRDAĞ

Telefon:
(282) 654 33 31

Konumumuz


Şunu daha büyük bir haritada görüntüle: Çorlu Şehir Kulübü Derneği